top of page

Proč realizovat inventuru 
se Store Invent & Partners?

Finanční benefit
 • Inventarizace probíhá mimo otevírací dobu provozoven klienta

 • Úspora nákladů na pořízení nebo aktualizaci softwaru

 • Odstranění nákladů za přesčasové hodiny a práci v noci

 • Bez nutnosti pořizování speciální techniky na provádění inventur, spotřebního materiálu atd.

 • Odpadají logistické náklady na přepravu vlastních osob a techniky

Přínos pro zákazníky klienta
 • Zaměstnanci našich klientů se mohou věnovat své práci a udržovat obchodní jednotky v perfektním stavu pro zákazníky

 • Rychlé provedení inventury s minimálním dopadem na provoz jednotky

 • Po provedení inventury je prodejna uklizená a zboží srovnané přesně podle požadavků zákazníka

Efektivní řízení zásob
 • Objektivní a přesné výsledky

 • Zpracování reportů a výstupů z inventury

 • Investigace rozdílů oproti účetnímu stavu zásob po skončení fyzické inventury

Uvědomujeme si, že pro naše klienty je inventarizace zboží velice důležitá součást jejich businessu pro efektivní řízení zásob,  leč mnohdy na tento proces není dostatek zaškolených pracovníků, kteří by inventarizaci provedli, aniž by to nezasáhlo plynulý chod provozu.

Kromě provozní náročnosti vznikají společnostem také finanční náklady na realizaci inventur zboží. Mezi tyto náklady patří mzdy a odvody zaměstnanců na přípravu, realizaci a vyhodnocení inventur, příplatky za noční směny, cestovní náklady, amortizace vlastní techniky, náklady na zakoupení nebo pronájem software a hardware,údržba a opravy hardware, struktura manažerů centrální kanceláře spravující agendu inventur, drobné náklady na spotřební materiál.

Naším hlavním mottem a posláním je osvobození klientů od této složité a časově náročné činnosti. Hlavní výhodou je zaškolený tým pracovníků s vlastními zařízeními, prostřednictvím kterých jsme schopni Vám zaručit přesný a objektivní výsledek.

SHÁNÍTE BRIGÁDU?

Potřebujete informace ohledně brigád?

Pracujete u nás a není Vám něco jasné?

Woman_01.png
bottom of page