top of page
Inventura_majetku.jpg

INVENTURA MAJETKU

INVENTURA

MAJETKU

Dle §29, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jsou účetní jednotky povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.

Na základě této povinnosti nabízíme službu INVENTURA MAJETKU. Jedná se o outsourcovanou profesionální službu prostřednictvím které jsme schopni inventarizace hmotného a drobného hmotného majetku. K inventarizaci majetku používáme vlastní pracovníky, vlastní software a hardware a know how. Celý proces inventury a označení majetku Vám zjednodušíme, zrychlíme a zpřehledníme tak, aby Vás nic nepřekvapilo.

Inventura_96dpi.jpg

Proč si vybrat nás?

  • pomůžeme Vám vytvořit vnitropodnikovou směrnici pro inventuru majetku

  • označíme hmotný majetek inventurními štítky s čárovými kódy, které zjednoduší každoroční inventuru a zpřehlední pohyb majetku v rámci firmy

  • zpracujeme výsledek inventury do přehledného reportu

  • výsledek inventury do 2 hodin po ukončení

  • inventura majetku provedená externí firmou zajišťuje objektivní výstup

  • Vaši pracovníci nejsou zaměstnáni inventurou majetku a věnují se činnostem přinášejícím Vám zisk

ZPRACUJEME
VÝSLEDEK

inventury 

do přehledného

reportu

OBJEKTIVNÍ VÝSLEDEK

inventury majetku

je zaručen nezávislou stranou

VÝSLEDEK
DO 2 HODIN

po ukončení 

inventury

majetku

SHÁNÍTE BRIGÁDU?

Potřebujete informace ohledně brigád?

Pracujete u nás a není Vám něco jasné?

Woman_01.png
bottom of page